Hundreds of asylum seekers facing possible deportation after missing deadline - Quá hạn nộp đơn xin Visa bảo vệ, hằng trăm thuyền nhân có thể bị trục xuất

Oct 02, 2017, 07:49 AM

Hundreds of asylum seekers could be facing deportation after missing a deadline to apply for protection visas, according to data from the Department of Immigration. Most got their applications in before the deadline - but not all - Trong khi chờ đợi Visa bảo vệ, dù đã nộp đơn họ vẫn lo lắng như tâm trạng của anh Nguyễn Văn Am một thuyền nhân Việt Nam.