Australia and the training of Afghanistan's new officers - Chương trình huấn luyện tân sĩ quan Afghanistan của Úc

Oct 02, 2017, 08:49 AM

Australian soldiers in Kabul are going to school every day. They are not students -- they are helping teach at the Afghan National Army Officer Academy. It is a school where Afghan women have only recently begun learning alongside the men. - Quân nhân Úc ở thủ đô Kabul  đang giúp giảng dạy tại Học viện Quân sự Quốc gia Afghanistan. Đây là một trường quân sự mà phụ nữ Afghanistan bắt đầu sánh vai  cùng nam giới.