Đẹp hơn trong mắt nhau (07) Mỹ phẩm khoáng chất - Đẹp hơn trong mắt nhau (07) Mỹ phẩm khoáng

Oct 03, 2017, 01:40 AM

Mỹ phẩm khoáng là loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ cách khoáng chất hoàn toàn tự nhiên, không hương liệu, không chất bảo quản, không hóa chất nên rất lành tính cho da. - Mỹ phẩm khoáng là loại mỹ phẩm có nguồn gốc từ cách khoáng chất hoàn toàn tự nhiên, không hương liệu, không chất bảo quản, không hóa chất nên rất lành tính cho da.