UN leader calls on Myanmar to stop military action - Liên Hiệp Quốc kêu gọi Myanmar chấm dứt hành động quân sự

Oct 03, 2017, 06:14 AM

The United Nations secretary general has called on Myanmar to immediately end its military action that has sent Rohingya Muslims and others fleeing to Bangladesh. - Tổng thư ký Liên hiệp quốc kêu gọi Myanmar phải chấm dứt ngay tức khắc các hành động quân sự khiến cho những người Rohingya Hồi giáo và những người khác phải lánh nạn sang Bangladesh.