Think tank wants a tax on drivers to ease traffic congestion - Sydney và Melbourne kẹt xe thê thảm, có nên đánh thuế lái xe?

Oct 04, 2017, 05:47 AM

The New South Wales and Victorian Governments are being urged to consider a congestion fee for motorists to cut down traffic. Researchers at the Grattan Institute say it's the most effective way to ease road congestion that's costing billions of dollars in lost productivity. - Nếu vấn đề giao thông không được khắc phục trong 15 năm tới, năng suất Sydney và Melbourne có thể mất 50 tỷ USD. Đang có lời kêu gọi Chính phủ hai tiểu bang New South Wales và Victoria xem xét một khoản lệ phí dành cho người lái xe giờ cao điểm tại một số khu vực trung tâm hầu giảm bớt lưu lượng xe trên đường phố.