Toyota workers left jobless as plant shuts down - Công nhân Toyota mất việc khi hãng sản xuất xe hơi đóng cửa

Oct 04, 2017, 06:45 AM

Australia is one-step closer to losing its 92- year old car manufacturing industry with the closure of Toyota's Altona plant in Melbourne's west. - Nước Úc ngày càng tiến gần đến tình trạng mất đi nền kỹ nghệ sản xuất xe hơi vốn đã tồn tại trong 92 năm qua với việc đóng cửa nhà máy tại Altona của hãng Toyota ở phía tây Melbourne.