The truths of the 'happy ending' massage - Sự thật về các tiệm “Mát Xa Sung Sướng”

Oct 04, 2017, 07:29 AM

Ever heard of the "happy ending'" massage? It is a common phrase at massage parlours offering sexual services, and they are not hard to find in Australia. The industry is full of especially Asian female migrants and international students, lured by the promise of easy money to provide massage with "extra" services. - Đằng sau những tiệm "Mát Xa Sung Sướng" là  những cô gái di dân châu Á và sinh viên quốc tế bị cám dỗ vì hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng khi làm massage cộng thêm với những dịch vụ bán dâm. Họ thường bị bóc lột và  không biết tự bảo vệ về quyền làm việc, sự an toàn và vệ sinh sức khoẻ cho chính mình.