VIVA: Keeping brain healthy to prevent dementia - VIVA: Giữ cho não bộ khỏe mạnh để ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ

Oct 04, 2017, 08:07 AM

Did you know that dementia is predicted to become Australia's leading cause of death in the next few years? - Quý vị có biết rằng bệnh mất trí nhớ tức dementia được tiên đoán sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong vài năm tới hay không?