ATO Tax Talk October 2017- - ATO Tax Talk Tháng Mười 2017 Thuế đối với các dịch vụ chở khách

Oct 05, 2017, 07:30 AM

Ride-sourcing is passenger transportation service. You may know this service through names such as Uber, GoCatch, Shebah or Shesafe. - Ride Sourcing là dịch vụ vận chuyển hành khách và thu tiền của các loại xe Uber, GoCatch, Shebah hay Shesafe.