Australia Review (7/10/2017) - Nước Úc trong tuần (7/10/2017)

Oct 06, 2017, 08:59 AM

Leaders have played down the impact on civil libertie, after signing an agreement to enhance facial recognition capabilities for public places. - Thủ tướng Malcolm Turnbull tin tưởng các tiểu bang sẽ ủng hộ những thay đổi nhằm siết chặt luật chống khủng bố. Một giải pháp cho tình trạng tắt nghẽn giao thông tại Sydney và Melbourne đang được đề nghị. Nhà máy lắp ráp xe của Toyota ở Melbourne chính thức đóng cửa, với gần 3 ngàn công nhân mất việc.