Vietnam: Another Facebooker arressted according to the 79 Act - Vietnam: Thêm một người đấu tranh ôn hòa bị bắt vì điều 79

Oct 06, 2017, 09:53 AM

Thầy giáo Đào Quang Thực bị công an khám xét nhà và vậy bắt vào lúc 11g trưa ngày 5/10/2017 tại nhà của ông ở xóm Trúc Sơn - xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Tinh Hoà Bình theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự về tội "âm mưu lật đổ chính quyền. - Thầy giáo Đào Quang Thực bị công an khám xét nhà và vậy bắt vào lúc 11g trưa ngày 5/10/2017 tại nhà của ông ở xóm Trúc Sơn - xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Tinh Hoà Bình theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự về tội "âm mưu lật đổ chính quyền.