CITIZENSHIP XENOPHON - Ông Nick Xenophon rời bỏ quốc hội liên bang

Oct 09, 2017, 07:07 AM

Outspoken Senator Nick Xenophon denies he's quitting federal parliament because of the ongoing dual citizenship saga. - Thượng nghị sĩ hay phát biểu ý kiến Nick Xenophon phủ nhận lời cáo buộc cho rằng ông rời bỏ quốc hội liên bang là do câu chuyện rùm beng về vấn đề song tịch,