EU appeals to Spain, Catalonia leaders to talk - Liên Âu kêu gọi Tây Ban Nha và Catalonia hãy đối thoại

Oct 09, 2017, 07:07 AM

The government of Catalonia is continuing to push for independence from Spain, despite a Spanish court ordering the suspension of a Catalan parliamentary session. - Thêm thông tin và cập nhật Like SBS Vietnamese FacebookNghe SBS Radio bằng tiếng Việt mỗi tối lúc 7pm tại sbs.com.au/Vietnamese Chính phủ Catalonia tiếp tục thúc đẩy mục tiêu dành độc lập khỏi Tây Ban Nha, bất chấp một phiên toà ở Tây Ban Nha ra lệnh tạm ngưng một phiên họp của nghị viện Catalonia.