Nobel Prize winner Richard Thaler - Richard Thaler thắng giải Nobel 2017 về kinh tế

Oct 10, 2017, 06:21 AM

A United States academic has won the 2017 Nobel Economics Prize for his work on how human nature affects supposedly rational markets. - Một học giả người Mỹ thắng giải Nobel về kinh tế 2017 do công trình nghiên cứu của ông về hậu quả tự nhiên trên con người đối với các thị trường được xem là hợp lý.