Labor attacks proposed citizenship laws at FECCA conference - Lao Động chỉ trích luật quốc tịch tại cuộc họp FECCA

Oct 11, 2017, 05:34 AM

The Federal Opposition has used the annual conference of the Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia (FECCA) to attack the Government's proposed citizenship laws. - Nhân đại hội thường niên của Liên đoàn Các Cộng đồng Sắc tộc Úc châu hay Fecca, phe đối lập liên bang công kích về dự luật quốc tịch của chính phủ.