Increasing calls for culturally specific mental health treatment - Có sự ghi nhận không chính xác về tỉ lệ mắc bệnh tâm thần trong cộng đồng di dân ở Úc

Oct 12, 2017, 07:00 AM

A leading academic has raised concerns that rates of mental illness among Australia's migrant communities are not being accurately recorded - meaning many cases go un-treated. - Một học giả hàng đầu đã dấy lên các mối lo ngại về việc tỉ lệ của những chứng bệnh tâm thần trong cộng đồng di dân tại Úc không được ghi nhận một cách chính xác, có nghĩa là có rất nhiều trường hợp mắc bệnh đã không được điều trị.