Trump challenges his secretary of state to IQ test - Trump thách thức vị ngoại trưởng Mỹ thi đấu về chỉ số thông minh

Oct 12, 2017, 06:41 AM

United States president Donald Trump has inferred in an interview he is smarter than his secretary of state, Rex Tillerson, suggesting the two should "compare IQ tests." - Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump đã gợi ý trong một cuộc phỏng vấn là ông thông minh hơn Ngoại trưởng Rex Tillerson và đề nghị cả hai nên so sánh kết quả trắc nghiệm chỉ số thông minh IQ của mỗi người.