SEED OF LOVE (166) : LEARNING MATH WITH LOVE - Hạt Giống Yêu Thương (166): Những phép toán từ tình yêu thương

Oct 12, 2017, 07:26 AM

A math class for kids was created from love in Phuoc Hue Temple - Một lớp học toán được xây dựng bằng tình yêu thương tại ngôi Chùa Phước Huệ, Sydney, Australia đã đi vào hoạt động được gần một năm. Các bạn trẻ nhiệt huyết là những thiện nguyện viên truyền dạy những kiến thức toán học cho các em học sinh bằng chính tình yêu thương của mình.