Shoplifting by Vietnamese labors in supermarkets increasing in Japan - Nạn ăn cắp hàng siêu thị của người Việt tại Nhật gia tăng

Oct 12, 2017, 06:47 AM

Last week a Vietnamese official touring in Japan was arrested by police for allegedly theft in the supermarket. - Tuần qua một quan chức Việt Nam công du tại Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc ăn cắp trong siêu thị.