"Half of all people who have a mortgage with Westpac are not paying back any principle" - Số thân chủ vay Westpac mua nhà loại nợ chỉ mới trả lãi nhiều đáng ngại

Oct 12, 2017, 07:26 AM

Consumer groups have expressed concern after banking giant Westpac revealed half of its customers with mortgages are still paying interest-only on their loans. That's despite a regulator push for a cap, and it comes off the back of rising household debt and slow income growth. - Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng bày tỏ quan ngại khi ngân hàng Wespac tiết lộ rằng phân nửa số thân chủ vay tiền mua nhà vẫn chỉ đang trả lãi mà thôi chứ chưa đụng đến tiền vay.