The Beauty Show with Khiet Ngan (9) Stress can impact your looks (Part 2) - Đẹp hơn trong mắt nhau (9) Kẻ thù của nhan sắc (Phần 2)

Oct 13, 2017, 01:27 AM

Stress can directly impact on the health and appearance of your skin and body. Here are some ways to stop stress impacting on your looks. - Ai cũng biết những căng thẳng trong cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp đến làn da và sức khỏe chúng ta. Nhưng làm sao để không ảnh hưởng đến nhan sắc của bạn?