Hoa Hao Buddhist believer Tran Thi Thuy was harshly detained - Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Trần Thị Thúy bị giam giữ khắc nghiệt

Oct 13, 2017, 06:48 AM

Tran Thi Thuy, born in 1971, is a member of the Hoa Hao Buddhist Congregation, accused of "overthrowing government" under Article 79 of the Vietnam Penal Code and sentenced to eight years in prison and five years of house arrest. - Chị Trần Thị Thúy sinh năm 1971 là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị cáo buộc tội 'hoạt động lật đổ chính quyền' theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam và bị tòa tuyên án 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.