Bishop, Payne stress diplomatic solution over North Korea - Bishop, Payne nhấn mạnh về giải pháp ngoại giao cho vấn đề Bắc Hàn

Oct 13, 2017, 06:42 AM

Foreign Minister Julie Bishop has emphasised the need for diplomatic pressure to stifle North Korea's nuclear ambitions in a visit to the South Korean-North Korean border. - Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nhấn mạnh đến nhu cầu cần tạo áp lực ngoại giao nhằm buộc Bắc hàn phải từ bỏ tham vọng nguyên tử trong chuyến viếng thăm của bà tại vùng biên giới giữa Nam và Bắc hàn.