Bolero Songs (25)

Oct 14, 2017, 09:06 AM

Lần  ngược về quá khứ không ít người không khỏi bât ngờ khi tác giả của bài hát Giăng Câu dân giã đậm chất dân ca hò vè"Em hỏi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi dân câu" quen thuộc với nhiều người cũng là tác giả của Những đóm mắt hoả châu, Thành phố sau lưng, và Ngõ hồn qua đêm...