Jukebox (15/10/2017) - Nhạc Cuối Tuần (15/10/2017)

Oct 15, 2017, 08:58 AM

Thanh Tuyen is Che Linh's ‘music better-behalf"; Tuan Ngoc sings songs for the first time in new vol.8 CD of Pham Duy; 100 year-old voice hits the chart in UK; Taylor Swift is launching her own social network The Swift Life. - Thanh Tuyền là “tình nhân âm nhạc" của Chế Linh; Tuấn Ngọc lần đầu tiên hát những ca khúc trong CD vol 8  của Phạm Duy;  giọng ca 100 tuổi dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Anh; Taylor Swift ra mắt mạng xã hội The Swift Life.