SBS Sport Show (16/10/2017) - Tạp chí Thể thao (16/10/2017)

Oct 16, 2017, 07:43 AM

Socceroos struggled to past Syria to represent Asia as the next step in the Play-off intercontinental, the next opponent will be Honduras, a rival dangerous and more unpredictable than Syria, how Postecoglou's students to do to come over the gate to WC2018 in Russia next year? - Socceroos chật vật vượt qua Syria để đại diện cho Châu Á bước tiếp vào Play-off liên lục địa, đối thủ tiếp theo sẽ là Honduras, một đối thủ chắc chắn nguy hiểm và khó lường hơn Syria, thầy trò Postecoglou sẽ làm thế nào vượt qua cửa ải này để đến với WC2018 tại Nga vào năm sau?