Iraqi forces retake Kirkuk from Kurdish control - Quân đội Iraq chiếm lại Kirkut từ tay người Kurd

Oct 17, 2017, 05:06 AM

The Iraqi army says it has assumed control of the Kurdish-held oil city of Kirkuk, seizing government headquarters. Tensions between the two sides have been running high since Iraqi Kurds overwhelmingly voted for secession in a referendum last month. - Quân đội Iraq cho hay họ đã lấy lại được quyền kiểm soát thành phố có nhiều mỏ dầu là Kirkuk lâu nay nằm trong tay các lực lượng người Kurd. Căng thẳng giữa hai lên cao sau khi người Kurd bỏ phiếu đòi ly khai trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9.