Varied paths as students across the country begin Year 12 exams - Kỳ thi HSC ở Úc đang bắt đầu

Oct 17, 2017, 08:15 AM

Among today's cohort starting commencing the New South Wales exam version - the HSC - were migrants and refugees from different corners of the globe. - Hành trình đến với kỳ thi cuối lớp 12, HSC ở Úc đang bắt đầu cho nhiều học sinh, trong đó bao gồm các học sinh đến từ các quốc gia khác nhau với hệ thống giống dục có nhiều khác biệt.