HOW TO TALK ABOUT DEPRESSION? - Làm sao để có thể nói chuyện với người đang bị trầm cảm?

Oct 17, 2017, 08:12 AM

As we get older, for some loneliness looms and a sense of purpose can go missing. - Ước tính có khoảng 10 đến 15 phần trăm người lớn tuổi có thể gặp phải vấn đề trầm cảm.