Telecommunications complaints in Australia at four-year high - Khiếu nại vềdịch vụ internet tại Úc tăng vọt

Oct 18, 2017, 03:37 AM

Consumers and small businesses made over 150,000 complaints to telecommunication companies in the past financial year, the highest number in four years. Australia's telecommunications ombudsman says complaints about internet services increased and became, for the first time, the highest source of issues. But grievances about landline and mobile phones also grew. - Có hơn 150,000 khiếu nại về các dịch vụ internet và viễn thông từ người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ trong năm tài chính vừa qua, một con số cao nhất trong bốn năm qua. Trong đó, theo nhân viên điều tra về viễn thông của Úc cho biết thì khiếu nại về điện thoại cố định và điện thoại di động cũng tăng lên đáng kể.