Progress of girls' education in Afghanistan going backwards: HRW - HRW: Giáo ̣dục cho bé gái tại Afghanistan thụt lùi

Oct 18, 2017, 07:06 AM

Only an estimated 37 per cent of girls in Afghanistan are literate, compared to 66 per cent of boys. - Một phúc trình của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết các nỗ lực nhằm giáo dục cho các cô gái ở Afghanistan hiện thất bại.