Health is Gold (82) How to prevent and cure back pain? - Sức khỏe là Vàng (82): Cách phòng ngừa và chữa trị chứng đau lưng ở người lớn tuổi?

Oct 18, 2017, 08:20 AM

Tran Viet interviews Dr Phan Dinh Hiep about back pain symptoms in aged people. - Trần Việt phỏng vấn Bác Sĩ Phan Đình hiệp về chứng đau lưng, một chứng bệnh thưòng tạo sự khó chịu và lắm khi gây khốn khổ cho nhiều người, đặc biệt là các cô bác lớn tuổi, đồng thời tìm ra phưong cách hữu hiệu để phòng ngừa và chữa trị chứng bệnh quái ác này.