Your Home (Episode 31) Suburb Profile - Footscray - An cư lạc nghiệp (31) Footscray – tấc đất tấc vàng

Oct 18, 2017, 11:05 PM

Footscray is close to the city and home to Victoria University, so its ideal for young singles, but its popular with independent people of all ages. You can enjoy a vibrant, multicultural lifestyle in Footscray, with Vietnamese restaurants, bustling markets, expansive public gardens and riverside bike paths, all within view of the city. - Sở hữu trong tay một bất động sản ở Footscray, nghĩa là bạn đã nằm trong nhóm trung lưu ở Úc. Vị trí của Footscray là điểm sáng khiến giá địa ốc tại đây luôn ở mức cao. Sự giao thoa giữa Đông và Tây cùng sự phát triển của các nhóm sắc tộc cũ và mới góp phần mang lại diện mạo phong phú về ẩm thực, văn hóa và phong cách sống cho Footscray.