Migrants groups embrace rejection of citizenship laws - Thượng viện chặn Dự luật Quốc tịch của chính phủ

Oct 19, 2017, 05:10 AM

Ethnic community groups have welcomed a decision by the Senate to block a proposed citizenship bill after it missed a deadline to be addressed in federal parliament. - Các nhóm sắc tộc hoan nghênh việc Thượng Viện chặn dự luật quốc tịch của Chính phủ Liên bang. Văn phòng Tổng trưởng Di trú Peter Dutton xác nhận với SBS những ai đã nộp đơn vào quốc tịch sẽ được cứu xét theo luật hiện hành.