Second Generations (117): Lam Anh Dao and teaching kids Vietnamese - Thế hệ thứ Hai (Bài 117) : Gian nan dạy và học tiếng Việt

Oct 19, 2017, 04:59 AM

As a mother of five children were born and raised in Australia, Lam Anh Dao not only teaches her own kids but also other kids how to speak Vietnamese. To help the kids learn the second language effectively, Dao has prepared her own books to teach Vietnamese with simple and comprehensible methods. - Làm mẹ của 5 người con sinh ra và lớn lên ở Úc, chị Lâm Anh Đào không chỉ dạy các con của mình nói, đọc và viết tiếng Việt rành rẽ, mà chị còn dạy tình nguyện cho các em gốc Việt có ba hay mẹ là người Tây. Để giúp con cũng như các em nhỏ mau chóng tiếp thu với ngôn ngữ thứ hai, chị cũng soạn riêng cho mình những cuốn sách dạy tiếng Việt với các phương pháp đơn giản và dễ hiểu.