Crown Casino rejects whistleblower allegations it - Crown Casino bác bỏ các cáo buộc của những người tố giác

Oct 19, 2017, 06:57 AM

Apparent whistleblowers have made damning claims against one of Australia's most prestigious casinos, accusing it of misconduct - a claim it rejects. - Những người tố giác một trong những sòng bạc nổi tiếng nhất ở Úc với các cáo buộc nặng nề về việc sòng bạc đã không tuân thủ các qui định, một điều mà casino nầy bác bỏ.