Australia's only Assyrian school providing students with best of both worlds - Nhu cầu trao đổi văn hóa cho các học sinh người Assyrian tại Úc

Oct 19, 2017, 06:53 AM

Australia's only Assyrian school opened it's gates 15 years ago, welcoming around 80 primary school students. - Ngôi trường dành cho người Assyrian, một sắc tộc Kitô Giáo của người Syria tại Úc đã thành lập cách đây 15 năm, mở cửa đón chào khoảng 80 học sinh tiểu học. Nay số lượng học sinh ngày càng tăng đi kèm với nhu cầu trao đổi văn hóa.