SEED OF LOVE (167): Commander of the Republic of Vietnam - Hạt Giống Yêu Thương (167) Còn nợ anh!

Oct 19, 2017, 06:47 AM

Commander of the Republic of Vietnam in Vietnam war - Chiến tranh đã qua đi nhiều năm, nhưng những hình ảnh về người lính VNCH vẫn không bao giờ phai nhạt, đặc biệt là trong đôi mắt của các đồng đội thân thương.