Asia Today (20/10/2017) - Á Châu Ngày Nay (20/10/2017)

Oct 20, 2017, 06:53 AM

Xi Jinping has heralded the dawn of a new era of Chinese politics and power at the start of a historic Communist Party Congress (18/10) celebrating the end of his first term in office. - Trong diễn văn khai mạc Đại hội 19 của Đảng Cộng Sản Chủ tịch Tập Cận Bình nói đến thời phục hưng của Trung Quốc và khẳng định vai trò của đảng trong việc đem lại vị trí xứng đáng của nước này trên thế giới.