ASIO report identifies several states engaging in foreign interefence. - ASIO report identifies several states engaging in foreign interefence.

Oct 20, 2017, 05:56 AM

Foreign powers have been secretly attempting to shape Australian public opinion and influence ethnic and religious groups. The Australian Security Intelligence Organisation (ASIO) says it has identified a number of states engaging in espionage and foreign interference against Australia. - Có những thế lực ngoại bang đang âm thầm định hướng công luận Úc và đồng thời luồn lách các nhóm sắc tộc và tôn giáo để gây ảnh hưởng. Đó là khẳng định từ Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) và họ cho hay rằng họ đã xác định được một số tiểu bang có hoạt động gián điệp và can thiệp từ bên ngoài vào Úc.