Legislation issues seen through Doan Thi Huong's trial over the assassination of Kim Jong-un's brother - Vấn đề song tịch và pháp lý nhìn từ vụ án Đoàn Thị Hương

Oct 20, 2017, 08:59 AM

What are legal implications for Vietnamese people who are involved in the court which processes outside their nationality country, and lessons for Vietnamese families whose children live away from home. How would being duo- citizenship by descent effect on the overseas courts? - Từ vụ án Đoàn Thị Hương ám sát Kim Jong Nam người anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jung Un đang được xét xử Mã Lai và những hệ lụy pháp lý cho người Việt trong các vụ án nằm ngoài quốc gia của họ,  và  bài học cho các gia đình Việt Nam có con thoát ly sống xa nhà.