Bolero Songs (26) - Tình Khúc Bolero (26) Về Quê Ngoại

Oct 21, 2017, 09:31 AM

Tiếng hát Duy Khánh đưa người nghe về một làng quê Trung xa lắc lơ nép mình bên hàng thùy dương và những bóng dừa, nghe như trong gió có vị mặn của muối, nghe như đất và muối cũng theo bà vào trong tiếng ru, những lời ru được đẽo lên từ những luống cày thấm đẫm giọt mồ hôi... - Tiếng hát Duy Khánh đưa người nghe về một làng quê Trung xa lắc lơ nép mình bên hàng thùy dương và những bóng dừa, nghe như trong gió có vị mặn của muối, nghe như đất và muối cũng theo bà vào trong tiếng ru, những lời ru được đẽo lên từ những luống cày thấm đẫm giọt mồ hôi...