Interview with new President of Advisory and Supervisor Council of VCA in NSW - Vai trò của Hội đồng Tư vấn Giám sát trong CĐNVTD ở NSW là gì?

Oct 23, 2017, 05:55 AM

Quoc Vinh interviews Toan Nguyen, lawyer, new elected President of Advisory and Supervisor Council of VCA in NSW. - Hôm thứ Bảy 21/10/2017 CĐNVTD NSW đã bầu ra Hội đồng Tư vấn và Giám sát mà tân Chủ tịch là Luật sư Nguyễn Quốc Toàn. Trong số 7 người được chọn cho nhiệm kỳ 2017-2019 đặc biệt có nhiều vị từng là Chủ tịch BCH của các nhiệm kỳ trước. Quốc Vinh đã phỏng vấn ông Toàn để tìm hiểu thêm về vai trò của hội đồng này.