Abe's coalition re-elected to 'super majority' in Japan - Liên minh của ông Shizo Abe tái đắc cử với đa số áp đảo

Oct 23, 2017, 05:42 AM

Japanese prime minister Shinzo Abe has secured a strong mandate in a snap election and has immediately promised to deal firmly with threats from North Korea. - Thủ tướng Nhật bản nắm chắc được tái đắc cử trong cuộc bầu cử bất ngờ vừa qua và nhanh chóng hứa hẹn sẽ đối phó mạnh mẽ với những đe dọa từ Bắc hàn.