Holden plant closure in Adelaide 'the end of an era' - Holden đóng cửa nhà máy ở Adelaide: kết thúc một kỷ nguyên vàng son

Oct 23, 2017, 05:42 AM

Holden has produced its last car in Australia with Prime Minister Malcolm Turnbull acknowledging it as a sad day for the country as unions warn many of those losing their jobs will struggle to find new work. - Hãng chế tạo xe hơi Holden đã sản xuất chiếc xe cuối cùng tại Úc với Thủ tướng Malcolm Turnbull thấu hiểu đó là một ngày buồn cho nước Úc trong khi nghiệp đoàn cảnh cáo rằng những người mất việc sẽ gặp khó khăn khi tìm việc làm mới.