New advocacy group aimed at alleged racial profiling in Victoria - New advocacy group aimed at alleged racial profiling in Victoria

Oct 24, 2017, 07:06 AM

Young people in Victoria's multicultural communities are speaking out against alleged racial profiling at the hands of Victoria Police. Although the state's police force does have a policy against racial profiling, there is nothing in place to track whether officers are complying with the policy. - Giới trẻ trong các cộng đồng sắc tộc tại tiểu bang Victoria phản đối những việc kiểm tra mang màu sắc chủng tộc do cảnh sát Victoria thực hiện. Và mặc dù lực lượng cảnh sát tiểu bang có quy định chống lại sự phân biệt chủng tộc, tuy nhiên khó mà biết được tất cả các nhân viên cảnh sát có thật sự tuân thủ theo quy định đặt ra hay không.