Australian professor wins prestigious prize for effects of childhood cancer - Một giáo sư Úc được giải thưởng vì tìm ra cách điều trị ung thư trẻ em giảm thiểu di chứng

Oct 24, 2017, 07:38 AM

Four out of five cancer survivors face life-long effects from their treatment. But a Sydney professor has been recognised for her team's work to search for a treatment that helps alleviate ongoing suffering. - Bệnh nhân ung thư may mắn sống sót khó tránh khỏi di chứng về sau từ việc điều trị. Cứ 4 trong 5 người khỏi bệnh phải đối diện với di chứng cả đời, và một chuyên gia về lĩnh vực này ở Sydney đã được công nhận cho nỗ lực từ nhóm nguyên cứu của bà trong việc tìm ra cách điều trị giúp hạn chế những tác hại về sau khi nạn nhân khỏi bệnh.