Activist Phan Kim Khanh sentenced 6 years in jail - Sinh viên Phan Kim Khánh bị tuyên án 6 năm tù

Oct 25, 2017, 11:13 AM

Activist Khanh Phan was sentenced 6 years in prison and 4 years under house arrest on a charge of anti-state propaganda. - Sinh viên Phan Kim Khánh bị tòa Thái Nguyên tuyên án 6 năm tù 4 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự.