Polish migrants working hard to preserve their history - Bảo tồn và tôn vinh di sản của cộng đồng người Ba Lan tại Úc

Oct 26, 2017, 06:38 AM

After the Second World War, thousands of Polish migrants arrived in Australia in search of a better life.  - Một nhóm người Ba Lan đang làm lại bản sao có kích thước như thật của một chiến đấu cơ của Ba Lan, trong cuộc chiến năm xưa, nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa, di sản của họ.