Second Generations (118): Opportunis Duy Huynh and the tales about Ba'get - Thế hệ thứ Hai (Bài 118) : Duy Huỳnh cùng câu chuyện Ba'get - người luôn tìm kiếm những cơ hội mới

Oct 26, 2017, 05:35 AM

Baget is the brainchild of Duy Huynh and his family who have been in the Melbourne food industry for over 21 years. Baget uses their family recipe that have been perfected over several decades, but have been refined to suit the modern environment. - Duy Huỳnh, một nhà sản xuất phim với chuyên ngành học là truyền thông và kịch nghệ với công ty Beyondedge chuyên về các chương trình học trực tuyến. nhưng cũng rất thành công với thương hiệu bánh mì Ba’get.  Đây là câu chuyện về sự tiếp nối các thế hệ trong một gia đình người Việt ở Úc: công thức làm bánh mì từ thời ông bà ở Việt Nam, được ba mẹ Duy Huỳnh mang theo trong cuộc hành trình đến Úc tị nạn và lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, cho đến thế hệ Duy Huỳnh tiếp tục phát triển và mở rộng.